7Burn – ฟรีโปรแกรมไรท์แผ่นสำหรับคนใช้ Windows 7 เท่านั้น

21 May 2011
4,482 ครั้ง


7Burn โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับไรท์แผ่น CD/DVD ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน Windows 7
เท่านั้น และใช้ IMAPIv2 ที่สามารถไรท์แผ่น Blu-Ray นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่รองรับการใช้งาน
ไว้อย่างครบครัน เช่น ไรท์ CD/DVD, ISO image, audio CD, ลบข้อมูลในแผ่น CD/DVD ได้
และ Format Disc สำหรับตอนนี้ได้ออกเวอร์ชั่นล่าสุด 7Burn 2.0 สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งแบบ
ติดตั้งบนเครื่องหรือใช้งานแบบ Portable
•Download: 7Burn – Burning Studio v.2.0 Free