8 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้โซเชียลมีเดีย [Infographic]

20 Jan 2015
2,951 ครั้ง


infographic

โซเชียลมีเดีย..เป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเองมากที่สุด แต่..รู้หรือไม่? ถ้าใช้มากไปจะทำให้ชีวิตเปลี่ยน.. มายด์เทอร่า ผู้ให้บริการทางด้านระบบไอทีซีเคียวรีตี้แบบครบวงจร เตือนภัยไซเบอร์ ถึงผลกระทบจากการใช้โซเชียลมีเดีย

มาดู.. InfoGraphic 8 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้โซเชียลมีเดีย

Print

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์มายด์เทอร่า