Adsense ไทย นํ้าขึ้นนํ้าลง!!

26 Dec 2008
1,074 ครั้ง


adsense

ตอนนี้อยู่ระหว่างรอรับเช็คเงินงวดแรกจาก Adsense และเป็นครั้งแรกที่หาเงินได้จากการเขียนบล็อก ทำบล็อกและ
เงินงวดที่ 2 ก็กำลังตามมา บล็อกหยุดทำงาน Adsense ไม่หยุดทำงาน มีคนเข้าก็มีคลิก แต่ถ้าปล่อยให้บล็อกร้าง
นานๆอาจจะไม่คลิกให้เห็นก็ได้ เพราะฉนั้นจงเดินทางสายกลาง อย่าปั่นเยอะจนเกินไป เอาแบบพอดีๆกินได้นานๆ
Adsense เนื้อหาภาษาไทย หลายคนที่ทำบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า ทำไมน้อยจัง! แต่มีอีกหลายๆคนที่ไม่ได้บ่น
“เพราะฉันติดไปงั้นๆ ไม่หวังผลอะไร” ปลูกส้มโอ เพื่อกินส้มโอ ค่าคลิกเนื้อหาเว็บภาษาไทยนั้นเหมือนกับนํ้าทะเล
มีขึ้นมีลง บางวันคลิกเยอะยังได้ไม่ถึง 1$ บางวันคลิกน้อยแต่ตามเป้าซะงั้น จงทำใจยอมรับและหาวิธีที่จะจัดการกับ
สิ่งเหล่านี้ ผมไม่มีเว็บปั่น ผมไม่มีสคริป ผมมีแค่”บล็อกและความขยัน นิดหน่อย”