AdsenseTray – โปรแกรมแสดงรายได้ Google AdSense ไม่ต้องเข้าเว็บ

21 Nov 2010
286 ครั้ง


Adsensetray โปรแกรมฟรีแวร์ ที่แสดงรายได้แต่ละวันสำหรับคนที่สร้างรายได้กับ Google AdSense
โปรแกรมจะทำงานบนเดสก์ทอปและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของคุณโดยอัตโนมัติทุก 20 นาที คุณ
สามารถตรวจสอบรายได้ แสดงข้อมูลพื้นฐานแบบตารางหรือแบบ Charts โดยไม่ต้องเข้าเว็บให้เสียเวลา
โปรแกรมขนาดเล็ก ใช้งานได้ง่าย พกพาสะดวก
? Download: Adsensetray 1.1