AllMyMacApps – แหล่งรวมและดาวน์โหลดโปรแกรมบน MAC

11 Nov 2010
6,792 ครั้ง


Allmymacapps แหล่งรวมโปรแกรมและดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านเว็บเบราเซอร์สำหรับผู้ใช้งาน mac
คุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดโปรแกรม ซึ่งเว็บนี้จะคล้ายๆกับ Allmyapps ที่ได้เคยนำเสนอไปแต่
ต่างกันตรงที่อีกเว็บนั้นสามารถติดตั้งโปรแกรมผ่านเว็บเบราเซอร์ได้ทันที แต่สำหรับ Allmymacapps
ก็มีโปรแกรมให้เลือกใช้งานถึง 358 โปรแกรม และได้แบ่งเป็นหมวดหมู สามารถค้นหาโปรแกรมที่คุณ
ต้องการผ่านหน้าเว็บได้ทันที