แอปเปิลเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดไม่เกิน 100MB จาก App Store ผ่าน Cellular

19 Sep 2013
13,332 ครั้ง


App-Store-Download-Limit-to-100MB

สำหรับใครที่ชอบดาวน์โหลดแอพฯ ผ่าน App Store น่าจะรู้กันดีกว่าไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดเกิน
50MB ผ่าน Cellular หรือ 2G, 3G และ 4G ได้ จำเป็นจะต้องต่อ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดเท่านั้น ล่าสุดหลังจาก
แอปเปิลปล่อยอัพเดท iOS 7 ตอนนี้แอปเปิลได้ปรับขนาดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่าน Cellular บน App Store ให้มี
ขนาดไม่เกิน 100MB ทำให้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการดาวน์โหลดไฟล์ที่ขนาดเกิน 50MB อีกต่อไป
แต่ถ้าหากไฟล์มีขนาดเกิน 100MB จำเป็นต้องต่อ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดเหมือนเดิม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ช่วย
เพิ่มความสะดวกในการดาวน์โหลดแอพฯ จาก App Store ในกรณีที่อยู่นอกบ้านไม่มีสัญญาณ Wi-Fi

app store limit

ที่มา: MacRumors