APPDROBOT – Directory รวมแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือที่ใหม่!!

11 Jan 2011
603 ครั้ง


APPDROBOT เว็บไซต์ไดเรกทอรีที่รวบรวมแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือ หลากหลายแพลตฟอร์มต่างๆ
ที่นิยมใช้งาน เช่น Android, Apple, Blackberry, Ovi, WebOS, และ Windows Phone 7 ภายใน
เว็บมีแอพพลิชั่นให้เลือกใช้งานมากมาย โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ ประเภทซอฟท์แวร์ของแต่ละยี่ห้อ ทำให้
ผู้ใช้งานเลือกใช้ตามโทรศัพท์มือถือที่กำลังใ้ช้งาน ขณะนี้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ยังไม่เยอะ ผู้ใช้สามารถแนะนำ
แอพพลิเคชั่นลง APPDROBOT ได้ เชื่อว่าในอนาคตเว็บไซต์นี้คงเป็นแหล่งรวมโปรแกรมบนมือถืออีกแหล่ง
ที่น่าสนใจและน่าติดตาม