Apple ปล่อยโฆษณา iPhone 5 ใหม่ 2 ชุด “Brilliant” และ “Discover”

12 Mar 2013
256 ครั้ง


apple-iphone-ads

ถึงแม้ iPhone 5 จะวางขายกันไปนานแล้วก็ตาม แต่ด้วยความแรงและยอดขายที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และล่าสุดแอปเปิลตอกย้ำความแรงด้วยการปล่อยโฆษณา iPhone 5 ใหม่เพิ่มอีก 2 ชุด พร้อมกับโอ้อวดสรรพคุณ
ใหม่กับชื่อโฆษณา “Brilliant” และ “Discover” โดยเริ่มต้นที่ Brilliant จะเป็นการอวดความสามารถ iPhone 5
เช่น จ่ายค่ากาแฟในสตาร์บัคด้วย Passbook, ใช้เครื่องคิดเลขคณิตศาสตร์ MyScript คำนวนแก้ไขปัญหาโจทย์ที่
มีความซับซ้อน เป็นต้น ส่วนทางด้านชุด Discover เน้นในเรื่องของแผนที่, ดนตรี, ค้นหาร้านอาหาร และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอโฆษณาทั้ง 2 ชุดกัน ที่มา: Apple