แอปเปิลออกอัพเดท iOS 10.1.1 (14B150) อัพเดทผ่าน iTunes เท่านั้น

10 Nov 2016
1,297 ครั้ง


หลังจากแอปเปิลออกอัพเดท iOS 10.1.1 (14B100) เป็นอัพเดทย่อย ไฟล์ขนาดเล็ก ออกมาเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวข้อมูลสุขภาพไม่สามารถดูได้ หลังพบปัญหากับผู้ใช้บางราย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา

ล่าสุด แอปเปิลออกอัพเดท iOS 10.1.1 อีกครั้ง แต่มาพร้อมเลข Build 14B150 และจะต้องอัพเดทผ่านโปรแกรม iTunes เท่านั้น ไม่สามารถอัพเดทผ่านตัวเครื่องแบบ OTA ได้ 

ส่วนรายละเอียดการออกอัพเดทครั้งนี้ เพื่อมาแก้ไขปัญหาหรือแก้บั๊กตรงส่วนไหน แอปเปิลไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ ยังคงใช้รายละเอียดเดียวกับ iOS 10.1.1 (14B100)

ที่มา – MacRumors