อัปเดตราคา AppleCare+ สำหรับ iPhone ทุกรุ่น ปี 2024

12 Jan 2024
65 ครั้ง


อัปเดตราคา AppleCare+ สำหรับ iPhone ทุกรุ่น ปี 2024 อุ่นใจได้นาน 2 ปี เมื่อคุณซื้อ AppleCare+ สำหรับ iPhone

โดย iPhone ทุกเครื่องมาพร้อมกับ การรับประกันแบบจำกัด ซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์ เป็นเวลา 1 ปี และ บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลาสูงสุด 90 วัน

AppleCare+ สำหรับ iPhone จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+ และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 1,000 บาทสำหรับความเสียหายกับหน้าจอหรือ กระจกด้านหลังตัวเครื่อง หรือ ฿3,300 บาท สำหรับความเสียหายอื่น ๆ จากอุบัติเหตุ

ราคา AppleCare+ สำหรับ iPhone

  • iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ราคา 7,790 บาท
  • iPhone 15 Plus, iPhone 14 Plus ราคา 6,790 บาท
  • iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 ราคา 5,790 บาท
  • iPhone SE (รุ่นที่ 3) ราคา 2,990 บาท

ที่มา – Apple