Telepod, Tripod, Mobi และ iPad คือชื่อที่ถูกเสนอให้ตั้งเป็นชื่อ iPhone

10 Mar 2013
389 ครั้ง


first-name-iphone

ชื่อ iPhone ที่เราเรียกกันอยู่ในปัจจุบัน รู้หรือไม่ว่าก่อนจะมาเป็นชื่อนี้ได้มีชื่อมากมายที่แอปเปิลเคยจะนำชื่อ
เหล่านี้ เช่น Telepod, Tripod, Mobi และ iPad มาใช้เป็นชื่อ iPhone ข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยผ่าน Ken Segall
อดีตหัวหน้าฝ่ายโฆษณาของแอปเปิล เผยว่าแอปเปิลเคยคิดจะใช้ชื่อเหล่านี้มาตั้งเป็นชื่อ iPhone และมีเพียง
ชื่อ iPad ที่ดูเข้าท่ามากที่สุด แต่สุดท้ายแอปเปิลก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้ แต่ได้นำชื่อ iPad ไปใช้กับแท็บเล็ตแทนแต่
ผลสุดท้ายแอปเปิลก็เลือกชื่อ iPhone ทำให้จำง่ายและสื่อความหมายได้ดี 


สำหรับชื่อ “Telepod” มาจากการผสมคำระหว่าง “telephone” กับ “iPod” ส่วนคำว่า “Mobi” มาจากตัวย่อ mobile
ส่วน “Tripod” ก็ตั้งมาจากคุณสมบัติ 3 อย่าง Phone + iPod + Internet แต่ชื่อทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้รับคัดเลือก เพราะ
จดจำยาก นอกจากนี้ยังมีชื่อ MicroMac ที่เคยถูกเสนอตั้งเป็นชื่อ iPhone อีกด้วย

ที่มา: Venturebeat