Appolicious – แหล่งรวมแอพ iPhone, iPod Touch, iPad และ Android

28 May 2011
1,095 ครั้ง


Appolicious แหล่งรวมแอพ ค้นหาและแบ่งปันแอพพลิเคชั่น (App Directory) ที่รวมมือกับ Yahoo
กลายเป็นแหล่งรวมแอพสำหรับระบบปฏิบัตการบนมือถือยอดฮิตอย่าง iPhone และ Android และมี
แอพบางส่วนมาจากผู้ใช้ มีการรีวิวในรูปแบบวีดีโอรีวิวจากผู้ใช้กลายเป็นสังคมของคนใช้แอพ ภายใน
เว็บถูกแบ่งออกเป็นประเภทของแอพพลิเคชั่นไว้อย่างชัดเจน หากกำลังค้นหาแหล่งรวมแอพที่ใหม่
ขอแนะนำ Appolicious ไว้เป็นทางเลือกสำหรับคนชอบโหลดแอพ