AVG Threat Labs – ตรวจสอบภัยคุกคามบนโดเมนและจัดอันดับความปลอดภัย

5 Jan 2011
185 ครั้ง


AVG Threat Labs บริการตรวจสอบภัยคุกคามฟรี บริการดีๆจากผู้ผลิตโปรแกรมป้องกันไวรัสชื่อดัง
อย่าง AVG ที่เปิดให้บริการเว็บตรวจสอบภัยคุกคามบนโดเมนที่คุณใช้งานพร้อมทั้งจัดอันดับความปลอดภัย
จริงๆแล้ว ไวรัสไม่ได้มีแต่บนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์หรือโดเมนของคุณก็อาจติดไวรัส โดนแทรกไวรัสหรือ
สคริปต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งาน โดยสคริปหรือไวรัสจะถูกฝังลงบนโดเมนของคุณ โดยที่
คุณอาจไม่รู้ตัว จึงต้องมีบริการตรวจสอบโดเมน AVG Threat Labs เกิดขึ้น ด้วยวิธีการใช้งานง่ายๆ คือ
เพียงแค่ใส่ URL เว็บหรือโดเมนที่ต้องการ เว็บก็จะทำการตรวจสอบและแสดงข้อมูลทันที