รักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับ BitDefender Security Scan

26 May 2011
340 ครั้ง


BitDefender Security Scan โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับรักษาความปลอดภัยที่มีประโยชน์และเชื่อถือได้
ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วเสถียรภาพและมีปัญหาด้านความปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ จากภัยคุกคามต่างๆ เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ของคุณเพื่อป้องกัน viruses, spywares, invalid registry entries, missing security patches
จากวินโดวส์ เมื่อใช้ BitDefender Security Scan สแกนเสร็จคุณสามารถเห็นถึงภัยคุกคามความปลอดภัย
ที่ส่งผลกระทบกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่น่าติดตาม เช่น

BitDefender Security Scan

– AV QuickScan – สแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการเรียกใช้ไวรัสสปายแวร์และภัยคุกคาม
ออนไลน์อื่นๆ ใช้เวลาไม่ถึงนาที
– Registry Tuning – สแกนพีซีเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดจาก Registry
– Update watcher – ตรวจสอบการปรับปรุง Windows
– Security status – ตรวจสอบสถานะซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยในระบบของคุณ
– Scheduled Scanning – สามารถกำหนดหรือตั้งค่าสแกนได้ตามในชอบ QuickScan
– Antivirus Spot Check – เลือกสแกนแบบเจาะจงหรือเฉพาะไฟล์ได้ ในกรณีที่ไม่มั่นใจไฟล์นั้น ๆ

[Download] BitDefender Security Scan