BitDefender USB Immunizer กำจัดและป้องกันไวรัสจากแฟลชไดรฟ์แบบอัตโนมัติ

6 Nov 2011
560 ครั้ง


ปัญหาการติดไวรัสและนำไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ง่ายๆ ผ่านอุปกรณ์พกพาแบบแฟลชไดรฟ์หรือยูเอสบีไดรฟ์
ยังคงเป็นปัญหาสำหรับใครหลายๆ ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมป้องกันหรือใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ไม่มีคุณภาพ
ไม่สามารถตรวจจับไวรัส โทรจันที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ทาง BitDefender ผู้ผลิตโปรแกรมแอนตี้
ไวรัสชื่อดัง ออกโปรแกรมที่ชื่อว่า BitDefender USB Immunizer โปรแกรมที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบไวรัส
ที่มาพร้อมกับแฟลชไดรฟ์และอุปกรณ์ทีเป็น USB และกำจัดแบบอัตโนมัติ หากไม่อยากเสี่ยงกับไวรัสที่มาพร้อม
กับแฟลชไดรฟ์ รีบดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาติดตั้งเพื่อเสริมความปลอดภัยกันครับ

[Download] BitDefender USB Immunizer