Box เพิ่มพื้นที่เก็บไฟล์ฟรีจาก 5GB เป็น 10GB และพื้นที่ 100GB เดือนละ 160 บาท

28 Aug 2013
437 ครั้ง


box

Box (ชื่อเดิม box.net) บริการออนไลน์ไฟล์แชร์ริ่ง ที่หลาย ๆ คนรู้จักหรือบริการเก็บไฟล์แบบออนไลน์นั่นเอง
โดยก่อนหน้านี้ทาง Box ให้ พื้นเริ่มต้นฟรี 5GB ล่าสุด Box ประกาศเพิ่มพื้นที่ใหม่จากเดิม 5GB ให้เป็น 10GB
ฟรี นอกจากนี้ยังเพิ่มแพ็กเกจพื้นที่เก็บไฟล์ราคาถูกเริ่มต้นที่ 100GB ราคาเดือนละ $5 หรือประมาณ 160 บาท
สามารถใช้งานร่วมกันได้ 10 คน และปัจจุบัน Box มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 20 ล้านราย และเป็นผู้ใช้ประเภทธุรกิจอีก
180,000 ราย สำหรับใครที่กำลังมองหาพื้นที่เก็บไฟล์ที่ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา Box ถือว่า
เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามจริง ๆ

ที่มา: Box