Boxft PDF to Word – แปลงไฟล์ PDF เป็น Word ของฟรีล้าน %

25 Nov 2010
5,543 ครั้ง


Boxft PDF to Word โปรแกรมฟรีแวร์ที่ให้คุณแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word ด้วยความรวดเร็วทันใจ
โปรแกรมใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพในการแปลงไฟล์ สามารถพกพาหรือใส่ Flash Drive ใช้ในยาม
จำเป็นเพราะปัจจุบันนี้มีการใช้งานไฟล์ PDF ค่อนข้างเยอะ ด้วยฟังก์ชันการแปลงไฟล์ที่ครบครัน ที่ให้คุณ
เลือกใช้งานทั้ง Batch Convert Mode และ Hot Directory Mode และใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ
Windows 2000/2003/XP/Vista/7 และฟรีล้าน %
? Download: Boxft PDF to Word