Chrome 64-bit Beta สำหรับ Windows 7 และ Windows 8 โหลดได้แล้ว

31 Jul 2014
952 ครั้ง


ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กูเกิลได้ปล่อย Chrome เวอร์ชัน 64 บิต โดยผู้ใช้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากทั้งช่อง Canary และช่อง Dev ล่าสุดกูเกิลออก Chrome 64-bit Beta สำหรับ Windows 7 และ Windows 8 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง Beta channel แล้ว เหมือนกับ Google Chrome เวอร์ชั่น 32-bit รุ่น Beta ก็ดาวน์โหลดผ่านช่องทางนี้เช่นกัน

ส่วนใครที่สงสัยว่า Chrome 64-bit ดีกว่า Chrome 32-bit ทางกูเกิลบอกว่า มีความเร็วในการแสดงผลกราฟิกดีกว่า, ปลอดภัย และมีความเสถียรภาพมากกว่า สำหรับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Chrome 64-bit เวอร์ชั่น Beta ได้แล้ว ที่ Google Chrome Beta

ที่มา: Chrome Releases