DuckLink Screen Capture – โปรแกรมจับภาพหน้าจอแบบก๊าบๆ

11 Aug 2010
1,222 ครั้ง


DuckLink Screen Capture โปรแกรมฟรีแวร์ สำหรับจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) ด้วยโหมด
การจับภาพหน้าจอแบบ 3 Step ที่ให้เลือกใช้งาน ไม่ยุ่งยากและที่สำคัญโปรแกรมตัวนี้ดาวน์โหลดและใ้ช้
งานได้ฟรีๆ DuckLink จะเข้ามาช่วยให้การจับภาพหน้าจอต่างๆ ได้ง่ายขึ้น จับภาพหน้าจอบนหน้าต่างวินโดว์
หรือจะจับภาพหน้าจอเลือกเฉพาะ หรือจะจับแบบทั้งหน้า (auto-scrolling) ก็ทำได้เช่น หากคุณกำลังมอง
หาโปรแกรมจับภาพหน้าจอแบบเร่งด่วน DuckLink Screen Capture เป็นโปรแกรมอีกตัวที่น่าใช้งาน
? Download : DuckLink Screen Capture