Echofon for Windows Beta ออกแล้ว เล่น Twitter บนเดสก์ทอป

10 Nov 2011
520 ครั้ง


หลังจากที่รอคอยกันมานานแสนนาน ในที่สุด naan studio ได้ปล่อย Echofon for Windows Beta
ออกมาให้ผู้ใช้งานได้ใช้กันสักที หากใครเคยใช้งาน Echofon บน Firefox และเป็นแฟน Echofon
อยู่แล้วเวอร์ชั่น Echofon for Windows Beta ไม่ได้แตกต่างกัน พร้อมด้วยฟีเจอร์ที่สามารถซิงค์ข้อมูล
iPhone ได้รวมไปถึงใช้งานได้หลายบัญชี มีระบบการค้นหาและแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ โดยจะแสดง
Default Browser และนอกจากนี้ยังระงับไม่ได้ให้แสดงทวีตของบุคคลที่ต้องการได้ หากใครใช้งานและ
ชื่นชอบ Echofon ไม่ควรพลาดที่จะลองใช้งาน Echofon for Windows เป็นทางเลือกสำหรับ Twitter
Client ที่น่าใช้งานอีกตัว

[Download] Echofon for Windows Beta