เตือน! บริการ Evernote โดนแฮก แจ้งผู้ใช้งาน Evernote เปลี่ยนรหัสผ่านโดยด่วน

3 Mar 2013
172 ครั้ง


Evernote

Evernote แอพฯ จดโน้ตชื่อดังบน Cloud ถูกแฮก ล่าสุดทีมงาน Operations & Security ของ Evernote
ได้พบถึงความผิดปกติที่มีความพยายามในการลักลอบที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริการต่างๆ ของ Evernote เบื้อง
ต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบข้อมูลที่ผิดปกติ สำหรับความพยายามของแฮกเกอร์ครั้งนี้ก็เพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้
, อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ ทั้งนี้ หากใครใช้บริการของ Evernote แล้วเข้าใช้งานไม่ได้ให้รีเซ็ทรหัสผ่าน
แล้วตั้งใหม่ก่อนเข้าใช้งาน และอย่าลืมตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและไม่ใช้รหัสผ่านร่วมกับบริการอื่นๆ 

[Download] Evernote (iOS) | Evernote (Android)

ที่มา: Slashgear