Facebook อัพเดทเวอร์ชั่น 4.1.1 รองรับ Retina Display สำหรับ New iPad

3 Apr 2012
761 ครั้ง


สิ้นสุดการรอคอยสำหรับผู้ใช้ New iPad ที่กำลังรอคอยการอัพเดท Facebook บน iOS เวอร์ชั่นใหม่ ล่าสุดทาง
เฟซบุ๊กได้อัพเดท Facebook for iPhone & iPad เป็นเวอร์ชั่น 4.1.1 เพื่อรองรับผู้ใช้งาน New iPad ที่ใช้
จอแบบ Retina Display และนอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาอื่นๆ เช่น สามารถออฟไลน์แชทได้แล้ว, แก้ไขปัญหาภาพ
โปรไฟล์ของเพื่อนแสดงไม่ตรงกับชื่อ, แก้ไขปัญหา Friend Request, แก้ไขภาพโปรไฟล์ของเราเป็นรูปคนอื่นและ
แสดงภาพของคนที่ Like เฟซบุ๊กเพจให้ถูกต้องและรองรับการเปลี่ยนภาษาเพิ่มเป็น เช็ก, เดนมาร์ก, กรีก, อินโดนีเซีย
มาเลย์, นอร์เวย์, โปรตุเกสและภาษาไทย

[Download] Facebook 4.1.1