Facebook เพิ่มฟีเจอร์อัพโหลดรูปแบบ drag-and-drop (ลากแล้ววาง)

23 Dec 2012
1,292 ครั้ง


Facebook อัพเดทฟีเจอร์ใหม่ โดยเพิ่มความสามารถในการอัพโหลดรูปภาพจากหน้า News Feed ให้สามารถ
ลากไปวางที่ช่องโพสต์สถานะ (drag-and-drop) สำหรับฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้ทั้งหน้า News Feed และ
หน้า Timeline ของเรา ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงลากรูปภาพที่ต้องการอัพโหลดจากหน้า Desktop หรือที่อื่นๆ
มาวางในช่องอัพโหลดภาพบน Facebook สำหรับคนที่ได้ใช้ฟีเจอร์ drag-and-drop แล้วจะมีข้อความแจ้ง
เตือนขึ้นมา ดูภาพตัวอย่างด้านในครับ

(ข้อความแจ้งหากใช้ฟีเจอร์นี้ได้แล้ว)

(ตัวอย่างการลากแล้ววางในช่องสถานะ)

(มีสถานะการอัพโหลดรูปภาพบอก)