Facebook Messenger สำหรับ iOS อัพเดทเวอร์ชั่น 2.4 ส่งสติ๊กเกอร์ได้แล้ว

7 May 2013
1,958 ครั้ง


ก่อนหน้านี้แอพ Facebook Messenger ได้อัพเดทให้กับผู้ใช้ Android ไปแล้ว (อ่านข่าวเก่า) ล่าสุด Facebook
ได้ออกอัพเดทแอพ Facebook Messenger เวอร์ชั่น 2.4 สำหรับ iOS โดยเพิ่มความสามารถส่งสติ๊กเกอร์เหมือน
กับแอพ Facebook และมีสติ๊กเกอร์ให้ดาวน์โหลดฟรี นอกจากนี้ยังปรับปรุงการลบข้อความได้โดยปัดไปทางขวา
(swiping) ทำให้สามารถซ่อนข้อความและลบข้อความที่แชทได้ ส่วนอื่น ๆ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการใช้งานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 


[Download] Facebook Messenger