เฟซบุ๊กเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ใน Facebook Pages ตั้งค่าตำแหน่งแอดมิน, ตั้งเวลาโพสต์

1 Jun 2012
2,353 ครั้ง


หลังจากที่เพิ่งเปิดฟีเจอร์ Promoted Posts โปรโมทโพสต์แบบเสียเงิน ล่าสุดเฟซบุ๊กเพิ่มอีกสองฟีเจอร์ สำหรับ
แฟนเพจหรือเฟซบุ๊กเพจ ได้แก่ การตั้งตำแหน่งของแอดมินเพจ (Admin Role) และการตั้งเวลาโพสต์บนเพจ
สำหรับการตั้งค่าตำแหน่งจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับด้วย แต่ละตำแหน่งก็จะมีการจำกัดสิทธิ์ในการดูแลส่วนต่างๆ
ของแฟนเพจ และในส่วนการตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้า สามารถตั้งเวลาได้มากสุด 6 เดือน และตั้งเวลาโพสต์ห่างกัน
ไม่เกิน 15 นาที รายละเอียดอื่นๆ ติดตามท้ายบทความ

จัดการตำแหน่งของแอดมินเพจ (Admin Role) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ

  • ผู้จัดการเพจ (Manager) – ทำได้ทุกอย่าง ควบคุมดูแลระดับสูงสุด
  • ผู้ดูแลเนื้อหา (Content Creator) – ทำได้เกือบทุกอย่าง ยกเว้นจัดการตำแหน่งแอดมินหรือเพิ่มแอดมิน
  • ผู้ดูแล (Moderator) – ผู้ดูแลเพจ ลบคอมเม้น, สร้างโฆษณา, ส่งข้อความและดูข้อมูลสถิติได้เท่านั้น
  • ผู้ลงโฆษณา (Advertiser) – สร้างโฆษณา และดูข้อมูลสถิติการใช้งาน
  • ผู้ดูแลสถิติ (Insights Analyst) – ดูข้อมูลสถิติได้อย่างเดียว

ตารางแสดงสิทธิการใช้งานของแต่ละตำแหน่งภายในแฟนเพจ

ตั้งเวลาโพสต์ (Schedule Post)

ฟีเจอร์ที่แอดมินดูแลเพจหลายคนรอคอย ตั้งเวลาโพสต์ โดยกำหนดวันเดือนปี แล้วก็เวลาที่จะให้โพสต์ข้อความ สามารถตั้งเวลา
ได้มากสุด 6 เดือน และตั้งเวลาโพสต์ห่างกันไม่เกิน 15 นาที  หากต้องการแก้ไขโพสต์ที่ตั้งเวลาไปแล้ว สามารถเข้าไปจัดการ
ได้ที่ Activity Log นะครับ

ที่มา: Admin RoleSchedule Post