Facebook เตรียมเพิ่มปุ่ม เสียใจด้วยนะ (Sympathize) แทนปุ่ม Like สำหรับเรื่องเศร้า

11 Dec 2013
1,713 ครั้ง


fb

กลายเป็นดราม่าอยู่บ่อยครั้งกับปุ่ม Like ที่ดูเหมือนจะไม่เหมาะสมกับเรื่องเสียใจ เรื่องเศร้า จนบ้างครั้งทำให้เกิด
ดราม่า แต่จริง ๆ แล้วการกดปุ่ม Like ในเหตุการณ์ต่าง ๆ บางครั้งก็หมายถึง “ฉันรับรู้แล้วนะ” แต่ด้วยที่ความหมาย
ของปุ่ม Like ที่แปลว่า ชอบหรือถูกใจ ดูจะไม่เหมาะ ล่าสุด Facebook เตรียมแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปุ่มใหม่ที่ใช้
แทนสำหรับเรื่องเศร้าด้วยปุ่ม “เสียใจด้วยนะ” (Sympathize) โดยปุ่มดังกล่าวจะมาแทนที่ปุ่ม Like ในกรณีที่ผู้ใช้
งานโพสต์สถานะและเลือกใส่ความรู้สึก (Feeling) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียใจ (Sad) เบื้องต้นปุ่ม Sympathize อยู่
ในขั้นตอนการทดสอบยังไม่เปิดให้ใช้งานจริง ๆ 

ที่มา: Mashable