FacebookDiscovery – แชทกับเพื่อนง่ายๆ Facebook Chat บน Desktop

20 Nov 2010
2,849 ครั้ง


FacebookDiscovery โปรแกรมฟรีแวร์ที่ทำหน้าที่เป็น Facebook Chat บน Desktop ที่ให้คุณ
สามารถพูดคุยกับเพื่อนๆ โดยไม่้ต้องเปิดเว็บ Facebook ด้วยตัวโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งาน
ได้ง่ายและเป็นธรรมชาติทำให้คุณกับเพื่อนๆ บน Facebook ง่ายและรวดเร็วด้วยขนาดไฟล์แค่ 700kb
และทำงานบน Windows XP, 2003 Vista และ Windows 7 ทั้งระบบ 32 และ 64 bit และไม่ต้อง
จ่ายแม้แต่บาทเดียว และไม่มีโปรแกรมอันตรายแอบแฝง เช่น สปายแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ รับประกัน
?Download: FacebookDiscovery Facebook Chat