FilesOverMiles – แชร์ไฟล์ออนไลน์ระหว่างเว็บเบราเซอร์

31 May 2009
391 ครั้ง


filesovermiles

FilesOverMiles เว็บบริการแชร์ไฟล์ออนไลน์ระหว่างเครื่องคอมเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง
หนึ่ง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์และทุกอย่างทำโดยผ่านเว็บเบราเซอร์
ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ วิธีการใช้งานง่ายๆเพียงแค่คุณเลือกไฟล์ที่ต้องการจะแชร์จากนั้นก็ส่ง URL ที่ได้
จากเว็บ FilesOverMiles ให้เพื่อนของคุณก็จะดาวน์โหลดเหมือนกับเราโหลดบิต(P2P)โดยไฟล์จะไม่ได้เก็บไว้
ไว้บนเว็บ เว็บเป็นแค่ตัวกลางแชร์ไฟล์เท่านั้น มีการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสรับรองปลอดภัยแน่นอน