FileURLs – ฟรี!! อัพโหลดไฟล์ 250MB

29 Oct 2008
3,533 ครั้ง


FileURLs บริการอัพโหลดไฟล์ฟรี ขนาดไฟล์สูงสุด 250MB ที่มาในแนวเว็บย่อลิ้งค์แบบสั้นๆ ด้วย Url ที่สั้นๆ
สามารถกำหนดวันหมดอายุของลิงค์ได้ ใส่รหัสให้กับลิ้งค์ได้(อันนี้ชอบมาก ไม่ต้องใส่รหัสที่ไฟล์)และขนาดไฟล์
ที่อัพโหลดนั้น 250MB เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแจกไฟล์ระยะสั้นๆ แต่!! สามารถซื้อ Premium Accountได้
และสามารถส่ง Url ที่อัพโหลดเสร็จแล้ว ส่งเข้าอีเมล์พร้อมฝากข้อความรายละเอียดไปได้ด้วย
*เป็นเว็บของต่างประเทศการอัพโหลดนั้นค่อนข้างช้าสำหรับคนที่ความเร็วเน็ตตํ่า…