FindThatFile – ค้นหา ดาวน์โหลดไฟล์หลายประเภท!!

26 Aug 2009
511 ครั้ง


findthatfile

FindThatFile เว็บบริการสำหรับค้นหาไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ที่มีอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต มากถึง 200 ชนิด
รวมไปถึงไำฟล์ประเภทแบบวีดีโอหรือไฟล์แบบ Bittorrent โดยมีการแบ่งระบบการค้นหาออกเป็น 4 แบบ
ค้นหาทั้งหมด, eMule, Usenet, Web, FTP นอกจากนี้คุณสามารถกรองการค้นหาไฟล์ต่างๆได้ด้วยตัว
คุณเองและยังมีปลั๊กอินสำหรับติดตั้งบน Firefox สะดวกในการค้นหามากยิ่งขึ้น บริการฟรีไม่ต้องลงทะเบียน