FlashPaint – วาดภาพระบายสีออนไลน์

27 Dec 2008
9,766 ครั้ง


flashpaint

Flashpaint คือเครื่องมือสำหรับวาดภาพ ระบายสีออนไลน์แบบ Flash ซึ่งได้จัดเตรียมเครื่องมือไว้อย่างครบครัน
เหมือนกับโปรแกรม Paint ในวินโดว์ การทำงานที่รวดเร็วและใช้งานได้ง่าย ระหว่างรอไอเดียลองชม Gallery ไป
พรางๆก่อน เผื่อจะได้ไอเดียวาดรูป