แจกฟรี ลายกราฟิก “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”

27 Oct 2017
1,389 ครั้ง


ปรัชญากราฟิกฯ ทำภาพลายกราฟิก “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” แจกฟรีให้กับผู้ที่สนใจนำไปใช้งานได้ตามสะดวก

ลายกราฟิก “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ทางปรัชญากราฟิกฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ภาพนี้มีลิขสิทธิ์ โดยปรัชญากราฟิกอนุญาตให้นำไปใช้ทำการใดๆ รวมถึงการพาณิชย์ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า


ดาวน์โหลดลายกราฟิก “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”