Foxconn ประกาศจ้างพนักงานเพิ่มอีก 100,000 คน รองรับการผลิต iPhone 6

23 Jun 2014
283 ครั้ง


foxconn

Foxconn บริษัทผลิตสินค้าไอทียักษ์ใหญ่ของจีนและเป็นกำลังผลิตสินค้าสำคัญของแอปเปิลอย่าง iPhone ออกมา
ประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มอีกกว่า 100,000 คน รายงานดังกล่าวถูกเปิดเผยผ่านสื่อท้องถื่นในไต้หวัน และนี่น่า
จะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า iPhone 6 กำลังจะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว นอกจากนี้บริษัท Pegatron โรงงานผลิต
iPhone อีกเจ้าก็ประกาศรับสมัครงานพนักเพิ่มแล้วเช่นกัน ปัจจุบันแอปเปิลได้ใช้ 2 โรงงานที่รับหน้าที่ผลิต iPhone
ได้แก่ Foxconn จะรับผิดชอบการผลิต 70% และ Pegatron รับผิดชอบ 30% 

ที่มา: Reuters