FreeApps – ติดตั้งโปรแกรมฟรีแวร์ Open Source แค่คลิกเดียว

19 Aug 2010
593 ครั้ง


FreeApps แหล่งรวมโปรแกรมฟรีแวร์และโปรแกรมแบบ Open Source ที่แบ่งตามประเภทไว้อย่างครบครัน
ที่ให้คุณเลือกใช้งานและติดตั้งง่ายๆ เพียงแค่เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการที่จะติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ของคุณ โปรแกรมตัวนี้ืำทำงานคล้ายๆ กับ Allmyapps ที่ได้เคยแนะนำไปครั้งก่อน ช่วยประหยัดเวลาในการ
ติั้ดตั้งโปรแกรม เพิ่มความสะดวกสบาย เพียงแค่เลือกโปรแกรม หลังจากนั้นก็ทำคลิก Get Installer เพื่อ
ดาวน์โหลดตัวช่วยติดตั้งโปรแกรม FreeApps อย่าลืมต่ออินเตอร์เน็ตตอนติดตั้งด้วยนะครับ