Freeraser – ลบไฟล์ให้สิ้นซาก กู้คืนไม่ได้อีก…

24 Feb 2009
13,073 ครั้ง


freeraser

Freeraser โปรแกรมฟรีแวร์ีดีๆ ที่ใช้กำจัดไฟล์ที่คุณไม่อยากเปิดเผย ไม่อยากให้กู้คืน ให้สูญสิ้นไปตลอดกาล
จริงๆมีโปรแกรมหลายๆัตัวที่สามารถทำได้แบบนี้และนี้เป็นอีก 1 ตัวที่คุณต้องเก็บไว้ ถ้าไม่อยากให้คลิปหลุด ฮ่าๆ
โดยคุณสมบัติที่ลบไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและรูปแบบของโปรแกรมหน้าตาน่าใช้งานมา เป็นรูปถังขยะเพียงแค่คุณ
ลากไฟล์ที่ต้องการลบเข้าไปใส่เท่านี้ก็จบ…