FutureTweets – Tweet ล่วงหน้า วัน เดือน ปี

11 Nov 2008
302 ครั้ง


FutureTweets บริการฟรีที่ให้คุณกำหนดรายการ Tweet ล่วงหน้า สามารถตั้งเวลาข้อความให้แสดงล่วงหน้าได้
ทั้งรายวัน รายเดือนหรือประจำปี บริการนี้สำหรับคนเล่น Twitter หรือไม่มีเวลา Tweet บ่อยๆลองใช้บริการนี้ดู
หรือถ้าคุณเป็นคนขี้ลืม เช่น วันเกิดเพื่อน นัดส่งงาน นัดประชุมและสามารถใส่สัญลักษณ์ลงในข้อความที่เราส่งไว้
โดยคลิกที่รูปหลังคำว่า Send some ลองใช้บริการของ FutureTweets มันอาจจะช่วยเตือนความจำของคุณได้