Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine มหาอำนาจของโลกออนไลน์

27 Sep 2012
679 ครั้ง


วันนี้ใครเข้ากูเกิลแล้วไม่ต้องแปลกใจที่เห็นโลโก้ของกูเกิลเป็นรูปเค้กพร้อมเทียน 14 เล่ม เพราะวันนี้ 27 กันยายน
ก็คือวันครบรอบ 14 ปีของกูเกิลตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 1998 จนถึงปัจจุบันปี 2012 ก็ครบ 14 ปีพอดี ในโอกาสนี้กูเกิล
ก็เลยเปลี่ยนโลโก้เพื่อฉลองวันเกิดนั่นเอง และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเล่นอินเทอร์เน็ตทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้จักกูเกิล
เพราะมันเป็นทั้งแหล่งค้นหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ ผ่านโลกออนไลน์ และที่สำคัญกูเกิลยังเป็นบ่อเงิน บ่อทองของคนทำ
เว็บหลายๆ คนรวมไปถึงธุรกิจต่างๆ ปัจจุบันกูเกิลมีโปรดักส์อื่นๆ นอกเหนือจาก Search Engine มากมาย จึงไม่
แปลกถ้าเราจะยกให้กูเกิลเป็นมหาอำนาจของโลกออนไลน์และเชื่อว่าทุกวันนี้ชีวิตใครหลายคนก็ฝากไว้กับกูเกิล 


ประวัติของกูเกิลอ่านได้ที่นี่ Google History และกูเกิล วิกิพีเดีย