การรับเงิน Google AdSense ผ่านบริการ Western Union Quick Cash

29 Dec 2010
4,916 ครั้ง


Google AdSense เปิดบริการชำระเงินให้สำหรับผู้ทำโฆษณา AdSense ด้วยวิธีการชำระเงินผ่านบริการโอน
เิงินชื่อดังอย่าง Western Union Quick Cash ซึ่งบริการนี้ได้เปิดใช้มาสักพักนึงแล้ว จากการสอบถามก็มี
ผู้ใช้งานหลายคนเริ่มใช้บริการชำระเงิน ผ่านบริการ Western Union นับเป็นข่าวดีและเป็นทางเลือกเพิ่มช่องทาง
ในการรับเงินค่าโฆษณา ผมเองก็ได้ทดลองรับเงินผ่าน Western Union แล้วเหมือนกัน เลยแวะมาบอกเล่า
คนที่กำลังทำ Google AdSense ถึงวิธีการรับเงินด้วยบริการโอนเงินของ Western Union สำหรับผมแล้ว
มันเป็นอะไรที่สะดวกกว่าการรอรับเช็ค ที่ใช้เวลานานและกลัวเช็คจะเป็นถึงมือ

การรับเงินแบบ Western Union Quick Cash มีขั้นตอนดังนี้
1. สำหรับครั้งแรกต้องไปเปลี่ยนรูปแบบการรับชำระเงินในบัญชี AdSense โดยเลือกเป็นแบบ
การชำระเงินแบบ Western Union Quick Cash กรอกรายละเอียดให้ครบเป็นภาษาอังกฤษ
(อย่าลืมการเปลี่ยนแปลงต้องทำก่อนวันที่ 15 ของเดือน)
2. หลังจากที่ตั้งค่าเรียบร้อย ก็รอการชำระเงิน ก็จะแสดงเลข MTCN เพื่อใช้ในการรับเงิน

ขั้นตอนการรับชำระเงินผ่านบริการ Western Union Quick Cash
1. เข้าไปตรวจสอบเพื่อหาที่ตั้งตัวแทนของ Western Union ที่ให้บริการใกล้บ้านคุณ คลิ๊ก!!
(- มองหาสติกเกอร์สีเหลืองๆ ที่เขียนว่า Western Union ตามหน้าธนาคาร ผมใช้วิธีนี้)
2. ถ้าไม่มั่นใจให้โทรศัพท์ติดต่อตัวแทนของ Western Union เพื่อยืนยันว่ามีการให้บริการ Quick Cash
ที่ไหนบ้าง
3. สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปตอนรับชำระเงิน และต้องกรอกลงในใบรับเงิน (ควรจดไปด้วย)
? บัตรประจำตัวแบบมีรูปถ่ายที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ (หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรประชาชน ฯลฯ)
? ข้อมูลของผู้ส่ง: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043,
USA. หมายเลขโทรศัพท์: 650-253-4000 (ต้องกรอกลงในใบรับเงิน)
? จำนวนเงินที่ชำระให้กับคุณ สามารถดูได้จากหน้าประวัติการชำระเงินของคุณ ในบัญชี AdSense
หมายเลข MTCN (หมายเลขควบคุมการโอนเงิน) สำคัญมาก! เป็นเลขเฉพาะของคุณ ซึ่งสามารถดูได้
โดยคลิกลิงก์ ?รายละเอียด? ถัดจากบรรทัด การชำระเงินที่ดำเนินการแล้ว บนหน้าประวัติการชำระเงินของคุณ
4. อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ชำระเงินทาง Western Union Quick Cash

เมื่อไปถึงธนาคารหรือไปรษณีย์ที่มีบริการ Western Union ให้แจ้งว่า คุณต้องการรับการชำระเงินแบบ
Western Union Quick Cash เจ้าหน้าที่ก็จะนำเอกสารมาให้คุณกรอกรายละเอียดให้ครบ เจ้าหน้าที่
ก็จะถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวของคุณที่นำไป หลังจากกรอกทุกอย่างเรียบร้อย ก็รอรับเงินสดทันที สะดวก
รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอเช็คหรือต้องรอลุ้นว่าเช็คจะหายหรือป่าว โดยขโมยหรือป่าว

ปล. การชำระเงินแบบ Western Union ควรรับเงินภายใน 60 วันนับจากวันที่ชำระเงิน มิฉะนั้น
จำนวนเงินดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นเครดิตกลับเข้าสู่บัญชี AdSense ของคุณ