Google Chrome 17 Beta – ที่มาพร้อมกับความเร็วและความปลอดภัยยิ่งขึ้น

6 Jan 2012
341 ครั้ง


กูเกิลออก Google Chrome 17 Beta ตัวล่าสุดที่มาพร้อมกับความเร็วและการรักษาความปลอดภัยให้กับ
ผู้ใช้งานในระดับที่ดีขึ้น มีการปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาในเวอร์ชั่นนี้ ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้โหลดหน้าเว็บ
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย Instant Page โหลดหน้าเว็บทันทีได้เพิ่มเข้ามาในส่วนของ Omnibox (URL Bar) ที่
จะช่วยสุ่ม URL ที่กำลังพิมพ์ช่วยให้เข้าถึงเว็บได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้น และฟีเจอร์ต่อมาก็คือ Safe Browsing
เทคโนโลยีการท่องเว็บเบราว์เซอร์ที่ปลอดภัยช่วยปกป้องคุณจากการโจมตีของมัลแวร์ ช่วยปกป้องคุณจาก
การดาวน์โหลดที่เป็นอันตรายช่วยวิเคราะห์ไฟล์และตรวจสอบ .exe และ .msi ที่จะดาวน์โหลดฐานข้อมูล
จากนั้นก็จะแสดงให้ผู้ใช้งานทราบว่าไฟล์นั้นอันตรายโดยจะเตือนผู้ใช้ก่อนดาวน์โหลด 

[Download] Google Chrome 17 Beta