goPileus – บริการเก็บไฟล์ออนไลน์ฟรีพื้นที่ 1GB ลากและวางง่ายๆ

3 Apr 2011
525 ครั้ง


goPileus บริการเก็บข้อมูลออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและแชร์ไฟล์ได้แบบออนไลน์ มาพร้อม
กับคุณสมบัติที่ให้คุณจับลากและวาง(Drag and drop) พร้อมกับลิงค์แบบสั้นๆ สำหรับดาวน์โหลดไฟล์และ
สามารถใช้งานได้แบบไม่ต้องลงทะเบียน แต่ถ้าหากต้องการระบบจัดการไฟล์ก็ใช้แบบลงทะเบียน พื้นที่สูงสุด
1 GB และขนาดไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ไม่เกิน 50 MB