Grabilla – ฟรีโปรแกรมทำ Screenshots / Screencasts ได้ในครั้งเดียว

25 Jan 2011
705 ครั้ง


Grabilla โปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง Screenshots และ Screencasts ได้ภายในครั้งเดียว
ทำให้เรื่องการจับภาพหน้าจอหรือบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบวีดีโอนั้น เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ให้คุณ
สามารถใช้งานได้ทั้งสองความต้องการภายครั้งเดียว และนอกจากนี้ยังสามารถแชร์และิอัพโหลดไฟล์ที่คุณทำ
ไปยังเว็บ Grabilla และยังส่งต่อไปยังเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตต่างๆ เช่น Twitter และ Facebook
เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานแบบรวดเร็ว
?Download: Grabilla