HTC One vs Lumia 720 ทดสอบถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย ใครแจ๋วกว่า ?

3 Mar 2013
811 ครั้ง


ครั้งก่อนเราได้เห็นภาพถ่ายเปรียบเทียบระหว่าง HTC One กับ Lumia 920 ในสภาวะแสงที่ต่างกันไปแล้วมา
ครั้งนี้มาดูการทดสอบกล้องถ่ายภาพของ HTC One กับ Lumia 720 ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน MWC 2013
ที่ผ่านมา การทดสอบมาในรูปแบบคลิปวิดีโอใช้วิธีถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย เริ่มที่ HTC One กับเทคโนโลยี
ถ่ายภาพ UltraPixel เพิ่มแสงสว่างให้กับภาพ 300% และ Lumia 720 กล้อง 6.7 ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์
Carl Zeiss ผลจะออกมาเป็นอย่างไร มาติดตามกันเลย 


ที่มา: My Nokia Blog