เผยชื่อ Apple, Mac และ Siri เป็นชื่อยอดฮิตปี 2012 ที่พ่อแม่เลือกตั้งชื่อให้ลูก!

3 Dec 2012
310 ครั้ง


เว็บไซต์ BabyCenter ได้ทำการสำรวจรายชื่อของเด็กแรกเกิดจำนวน 450,000 คนในปี 2012 ผ่านการลง
ทะเบียนในเว็บไซต์จากพ่อแม่ของเด็ก พบว่าชื่อ Apple เป็นชื่อยอดฮิตในเด็กผู้หญิง โดยเพิ่มขึ้น 50% จากปี
ที่แล้ว ส่วนชื่อ Mac เป็นชื่อที่พ่อแม่เลือกตั้งให้กับเด็กผู้ชาย โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 12% นอกจากนี้ชื่อ Siri
เป็นที่นิยมในประเทศนอร์เวย์เพราะมีความหมายว่า ชัยชนะที่สวยงาม โดยเพิ่มขึ้น 5% ส่วนใหญ่จะตั้งให้กับเด็ก
ผู้หญิง ส่วนด้านชื่อ Steve, Tim และ Jony ยังไม่เป็นที่นิยม ส่วนชื่อ Nexus, S-Voice และ ATIV ยังไม่มีใคร
เลือกตั้งเป็นชื่อลูก 

ที่มา: The Next Web, ภาพประกอบ