IE8fox – ธีม IE8 สำหรับ Firefox พร้อมปรับแต่ง!!

21 May 2009
2,090 ครั้ง


ie8fox

Ie8fox Internet Explorer 8 ธีมสำหรับ Firefox สำหรับสาวกที่อยากใช้ธีมของ IE8 เชิญจิ้มไปทดลองใช้
งานพร้อมด้วยความพิเศษสามารถปรับแต่งธีมให้มีหน้าตาเหมือน IE8 มากที่สุดแต่ยังคงความเป็น Firefox อยู่
ไม่ว่าจะจัดการเรื่องแต่ง tab icons, colors ปรับแต่งได้ตามใจชอบ สนับสนุน Firefox 3.0 – 3.6a1pre
ขอบอกว่ามันทำได้เหมือนมากๆ
Download: Ie8fox