IFRAME Embed for YouTube HTML5 – Free WordPress Plugin

24 Aug 2010
1,358 ครั้ง


IFRAME Embed for YouTube เป็นปลั๊กอินของเวิร์ดเพรสที่ช่วยให้สามารถ Embed วีดีโอจาก Youtube
มาใช้ในรูปแบบ HTML5 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการทำเว็บใหม่ล่าสุด ที่ไม่ต้องอาศัย Flash Player ความจริงแล้ว
เวลาดูวีดีโอบนเว็บผ่านเบราว์เซอร์ก็ต้องอาศัย Flash Player เข้ามาช่วยและบนมือถือบางรุ่นก็ไม่รองรับการใช้
งานหรือไม่มี Flash Player แต่ IFRAME Embed for YouTube จะเข้ามาช่วยกำจัดปัญหาตรงนี้ สำหรับ
บล็อกเกอร์ที่ดึงวีดีโอลงบล็อก เพียงแค่ใช้ปลั๊กอินตัวนี้และ Embed วีดีโอมาแสดงก็สามารถดูได้ แม้จะไม่มี
การติดตั้ง Flash Player ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือ

IFRAME Embed for YouTube เป็นปลั๊กอินที่ทำงานโดยการ Embed วีดีโอจาก Youtube โดยใช้รูปแบบ
IFRAME ฝั่งโค้ดวีดีโอลงเวิร์ดเพรส ในบล็อกของคุณจะเล่นวิดีโอบนเว็บเบราว์เซอร์หรือเว็บเบราว์เซอร์โทรศัพท์มือถือ
มีการสนับสนุน HTML5 ง่ายๆ แค่ติดตั้งปลั๊กอิน แต่หากเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ไม่รองรับ HTML5 ตัวปลั๊กอินก็จะ
ไปดึง Flash กลับมาแสดงผล

วิธีใช้งาน IFRAME Embed for YouTube WordPress Plugin
1. ดาวน์โหลด IFRAME Embed for YouTube
2. Activate ปลั๊กอิน
3. Settings IFRAME Embed for YouTube สามารถไปตั้งค่าขนาดการแสดงผลได้
4. เพิ่ม URL วีดีโอที่ต้องการ คลิกที่ไอคอน จากนั้นเพิ่มโค้ดตามรูป

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ABFtbYKW-QY&ob=av2e’]