Image Mirror Effect – แต่งภาพแบบเงาสะท้อน

18 Dec 2008
4,271 ครั้ง


mirroreffect

Image Mirror Effect เป็นเว็บสำหรับตกแต่งภาพแบบเงาสะท้อน เป็นเจ้าของเดียวกับ Water Effect Image
แต่งภาพแบบสะท้อนพื้นนํ้า
ซึ่งได้เคยแนะนำไว้ในครั้งก่อน ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่อัพโหลดรูปจากนั้นก็
ปรังแต่งทิศทางของภาพที่จะให้สะท้อนและนอกจากนี้ยัง copy code เพื่อเอาไปใช้งานกับ web 2.0 หรือ
web socialอื่นๆได้อีกด้วย ง่ายมากๆ