เรื่องวุ่น ๆ ของคนใช้สมาร์ทโฟนกับสถิติความเสียหายของสมาร์ทโฟนที่เกิดขึ้นผู้ใช้

22 Apr 2013
186 ครั้ง


Smartphone-Damage-101

ในยุคที่สมาร์ทโฟนกำลังได้รับความนิยมสูงสุด สิ่งที่ตามมานอกจากเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือปัญหาที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนเอง เช่น ทำตกน้ำ, โดยขโมย เป็นต้น วันนี้
มีผลสำรวจจากบริษัทประกันภัย Protect Your Bubble ได้ทำออกมาเป็นภาพ Infographic ที่แสดงให้เห็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนตั้งแต่อายุ 18-44 ปี มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ถ้าพร้อมแล้วมาติดตาม
จากภาพ Infographic ชุดนี้กันเลย 

ข้อมูลจาก Infographic

 • 16% ของกลุ่มวัยรุ่นอายุ 18-24 ปี ทำสมาร์ทโฟนจอแตกและของเหลวหกใส่มากที่สุด
 • กลุ่มอายุ 25-34 ปี เป็นพวกที่ถูกขโมยสมาร์ทโฟนมากที่สุด
 • กลุ่มอายุ 35-44 ปี เป็นพวกที่ชอบลืมสมาร์ทโฟนมากที่สุด
 • 70% ผู้ชายเป็นฝ่ายที่ทำสมาร์ทโฟนหายมากกว่าผู้หญิง
 • 42% ผู้หญิงมักตกเป็นฝ่ายถูกขโมยสมาร์ทโฟนมากกว่าผู้ชาย
 • 57% ผู้ชายเป็นฝ่ายที่ชอบทำสมาร์ทโฟนตกใส่โถชักโครกในห้องน้ำมากกว่าผู้หญิง
 • 41% ผู้หญิงมักทำให้สมาร์ทโฟนเสียหายในห้องน้ำ
 • 59% ผู้ชายมักทำให้สมาร์ทโฟนเสียหายในอู่ซ่อมรถหรือโรงเก็บรถ
 • สถานที่ที่คนชอบทำให้สมาร์ทโฟนเสียหาย/พังภายในบ้าน เรียงลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเก็บรถ, ห้องน้ำ,
  ห้องครัว, ห้องนอน และห้องนั่งเล่น

ที่มา: PCmag