Instagram สามารถล็อกอินหลายบัญชีพร้อมกันได้แล้วทั้ง iOS และ Android

9 Feb 2016
227 ครั้ง


instagram-Account-Switching

Instagram เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Account Switching ให้ผู้ใช้งานสามารถล็อกอินหลายบัญชีพร้อมกันได้แล้วทั้ง iOS และ Android โดยแอพฯ จะต้องเป็นเวอร์ชั่น 7.15 ขึ้นไป

สำหรับวิธีการล็อกอินหลายบัญชีเข้าหน้าโปรไฟล์ แล้วเลือก Options (ไอคอนรูปเฟือง หรือจุด 3 จุด) เลื่อนลงมาด้านล่างจากเจอกับเมนู Add Account จากนั้นกรอก Username และ PassWord บัญชี Instagram ที่ต้องการล็อกอิน เพียงเท่านั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ส่วนวิธีการสลับบัญชีให้แตะที่ Username ด้านบนสุดของหน้าโปรไฟล์ก็จะสลับบัญชีได้ทันที (ตามคลิปวิดีโอ)


ที่มา – Instagram