Instagram for Android อัพเดทเวอร์ชั่น 1.0.3 รองรับแท็บเล็ต, Wi-Fi, ติดตั้งแอพฯ ลง SD Card

7 Apr 2012
668 ครั้ง


Instagram for Android อัพเดทอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ หลังจากเปิดให้ดาวน์โหลดพบว่ายังคงมีปัญหา
การใช้งานในเรื่องของกล้องบนสมาร์ทโฟนบางรุ่นที่ยังใช้งานไม่ได้ ล่าสุด Instagram for Android ออก
อัพเดทเป็นครั้งที่สอง ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 1.0.3 ที่รองรับการใช้งานบนแท็บเล็ตได้แล้วและรองรับการใช้งานผ่าน
Wi-Fi, สามารถติดตั้งแอพฯ ลงใน SD Card ได้แล้ว รวมไปถึงแก้ปัญหาเสียงถ่ายรูปและข้อผิดพลาดอื่นๆ เพิ่ม
เติม สำหรับผู้ใช้งานแอนดรอยด์ที่ใช้ Instagram สามารถอัพเดทได้แล้ว

[Download] Instagram for Android 1.0.3