Instagram เวอร์ชั่น iOS อัพเดทใหม่ ปรับฟีเจอร์ Lux ปรับแสงรูปภาพได้เอง

11 Mar 2014
670 ครั้ง


Instagram เวอร์ชั่น iOS อัพเดทเวอร์ชั่น 5.0.6 ปรับปรุงฟีเจอร์ Lux (ไอคอนดวงอาทิตย์) สำหรับปรับแสงให้
กับรูปภาพอัตโนมัติ สำหรับฟีเจอร์ Lux ใน Instagram เวอร์ชั่นใหม่นี้ ผู้ใช้สามารถเลือกปรับค่าความสว่างของ
แสงที่ต้องการได้เอง ก่อนหน้านี้ถ้าใช้ฟีเจอร์นี้ภาพก็จะถูกเพิ่มแสงโดยอัตโนมัติ เมื่อกดใช้ฟีเจอร์ Lux ผู้ใช้งาน
จะเจอกับแถบสไลด์ใต้ภาพสำหรับเลื่อนปรับเพิ่มความสว่างและสีสันให้กับรูปภาพได้ด้วยตัวเอง สำหรับฟีเจอร์นี้
ตอนนี้มีแค่เฉพาะ Instagram เวอร์ชั่น iOS เท่านั้น ส่วนเวอร์ชั่น Android และ Windows Phone คงอัพเดท
ตามภายหลัง 

insta1

ที่มา: The Next Web